Ovaj profil nije bilo potvrđeno!

Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi

Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi

Kontakt

Kontakt
Fiksni +90 (312) 272 62 40
Web stranica sincandevlethastanesi.gov.tr
Adresa Fatih Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulv., Ankara

Osiguranja

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

+90 (312) 207 80 00
Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat/ANKARA

Pokaži više Pokaži manje

Komentara

Nema odobrio komentara. Zašto to ne dodaš?

Pokaži više Pokaži manje

Oglase

Utovar

Timeline

Utovar