Ovaj profil nije bilo potvrđeno!

Prof. Dr. Cankon Germiyanoğlu

Prof. Dr. Cankon Germiyanoğlu

Kontakt

Kontakt
Fiksni +90 312 418 4797
e-mail E-mail adresu od Prof. Dr. Cankon Germiyanoğlu
Adresa Bayındır Sok No:45/4 Kızılay, Çankaya / Ankara

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Fiksni +90 (362) 312 19 19
Fax +90 (362) 457 60 41
Web stranica hastane.omu.edu.tr
Adresa Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kurupelit Samsun

Komentara

Nema odobrio komentara. Zašto to ne dodaš?

Pokaži više Pokaži manje

Oglase

Utovar

Timeline

Utovar